Profiteer nu nog van de BTW Verlaging naar 6%

BTW op verbouwingen en renovatie verlaagd van 21% naar 6%

Het pakket met maatregelen wat de problemen op de woningmarkt aan zou moeten pakken, richt zich op de volle breedte van de woningmarkt. Door het stimuleren van investeringen, een evenwichtigere aanpak op de huurmarkt, meer ruimte te creëren voor kopers en door de kwetsbare groepen op de woningmarkt te ontzien hopen ze dat de woningmarkt weer uit het slob komt.

De maatregel waar wij het meest mee te maken krijgen is de verlaging van het BTW tarief. Deze verlaging gaat in op 1 maart 2013 en is 1 jaar geldig. Naast het verlagen van de BTW, wordt er ook meer geld beschikbaar gesteld voor energiebesparing in de gebouwde omgeving.

dashline

BTW-verlaging op renovatie, herstel woningen

Staatssecretaris Weekers van Financiën verlaagt per 1 maart 2013 tijdelijk het btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar. In tegenstelling tot de eerdere btw-verlaging in 2010-2011 valt dit keer ook het aanleggen en onderhouden van tuinen onder de verlaging. Het verlaagde btw-tarief geldt voor een periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.

Staatssecretaris Weekers: ‘Met deze maatregel verwachten we mensen over de streep te trekken te investeren in huis en tuin. Bij de eerdere btw-verlaging waren in mijn ogen nog te veel zaken uitgesloten. Daarom wordt dit keer het verlaagde tarief ruimer toegepast.’

Het 6%-tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan een woning. Onder deze werkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning en de aanleg en onderhoud van de tuin. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen.

In de bijlage bij het besluit van 28 februari 2013 staan werkzaamheden genoemd waarop het verlaagde btw-tarief wel of niet mag worden toegepast.

Deze maatregel maakt deel uit van een samenhangend pakket aan maatregelen die de aanpak van problemen op de woningmarkt betreffen. Het kabinet heeft hier samen met D66, de ChristenUnie en de SGP eerder overeenstemming over bereikt.

(Bron rijksoverheid)

© PHBetonboringen.nl - een design van bpressklein